Headlines

Tevredenheid alom op jaarvergadering van SV Hector.

Door op november 13, 2017

Tijdens de algemene ledenvergadering van Hector die op 10 november werd gehouden, waren vrijwel alleen positieve geluiden te horen. In zijn openingswoord zei voorzitter Peter Velderman: “De weg, die we een aantal jaren geleden samen zijn ingeslagen, begint nu voor Hector zichtbaar en structureel zijn vruchten af te werpen, zowel financieel als sportief gezien”.

Financieel gezond zodat er geen aanpassing van de contributie en kantineprijzen noodzakelijk is.
Veel vernieuwing op het Sportpark het Doesgoor. Vernieuwing van de isolatie en dakbedekking op zowel het dak van de kleedkamer als dat van de kantine is niet direct zichtbaar, maar wel merkbaar.

Des te duidelijker is evenwel de uitbreiding van de kantine te zien. De “tuinkamer” is vrijwel gereed en zal tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 7 januari officieel geopend worden. Mede in samenwerking met Wijkvoorziening ’t Doesgoor is er inmiddels een Jeu de Boules baan en een Schoolplein 14 gerealiseerd. De kinderspeeltuin is verplaatst en zal nog verder worden uitgebreid.

Het aantal leden van Hector stijgt nog steeds gestaag, inmiddels zijn er al meer dan 100 vrouwelijke leden op een totaal van ca. 560 leden. Er zijn in de competitie op de in totaal 14 jeugdteams en 7 seniorenteams drie meisjesteams actief en een vrouwenteam. Daarnaast is er ook een groep vrouwen die 7 tegen 7 speelt. Ook de groep welpen is al een aantal jaren zo groot dat ieder seizoen weer twee 4×4 teams kunnen worden klaargestoomd voor het grote werk.

Traditioneel tijdens de ledenvergadering is de huldiging van de jubilarissen.

25 jaar lid: Rick Biesemaat, Frank Burgers, Dennis ten Donkelaar, Jan Eelderink, Steven Elbert, Cris Haverslag,     Annie Hilverink, Manuel Jimenez, Koen Kessels, Rouke Klok, Maikel Oolbekkink, John Segers, Remy van Til.

40 jaar lid: Hans Bruins, Tonnie Heinhuis en Ada Remmers.

50 jaar lid: Henk Lansink, Hennie Lansink, Joop Donninger en Gerard Wolterink.

60 jaar lid: Tonnie Leeftink.

Voor zover aanwezig kregen de jubilarissen de oorkonde met bijbehorend speldje uitgereikt.

Over