Headlines

SV Hector: de voetbalclub met 3 voorzitters

Door op oktober 19, 2017

Wanneer is SV Hector opgericht?
23 mei 1923

Met hoeveel teams zijn jullie dit seizoen begonnen?
SV Hector komt met 12 jeugdteams en 8 seniorenteams uit in de competitie, waaronder 3 Meiden en 1 Dames team. Daarnaast hebben we een 15-tal Welpen en wordt er onderling bij zowel de Dames als de Heren 7×7 gespeeld.

Seizoen 2017/2018 klassenbehoud of gaan voor promotie?
SV Hector gaat voor een rangschikking  in het linker rijtje van de 4e klasse B, met de hoop op een nacompetitie ticket

Staat de jeugdopleiding nog in de kinderschoenen?
De junioren en pupillen worden al jaren hoofdzakelijk getraind door gediplomeerde trainers welke volgens een redelijk vast omlijnd KNVB trainingsprogramma werken.

Prestatie of plezier?
Plezier en er voor zorgen dat de spelers zodanig worden ingedeeld en begeleid dat ze zich zowel persoonlijk en als team kunnen blijven ontwikkelen. Door de gehele jeugdafdeling van SV Hector wordt de Sport Kanjer-methode als leidraad gehanteerd voor de sociale omgangsvormen.

Hebben spelende leden ook verplichte andere taken binnen de vereniging?
Nee, dat hebben we bij SV Hector niet nodig. Gelukkig melden zich voor de taken genoeg eigen vrijwilligers aan om de club draaiende te houden. Opgemerkt moet worden dat we een betaalde kracht hebben als kantine beheerder. En met onze gewaardeerde zusterverenigingen wisselen we onderling scheidsrechters uit.

Met welke projecten zijn jullie in 2017 en 2018 allemaal bezig en met welk doel?
Dit jaar zijn we bezig met de laatste afwikkelingen rond de realisaties van het gerenoveerde kleedkamergebouw en het nieuw aangelegde kunstgrasveld. Onze kantine heeft er onlangs  een nieuw dak op gekregen en op dit moment zijn we bezig met een serre als uitbouw van onze kantine. Tijdens de traditionele Open Dag hebben we in augustus 6 nieuw aangelegde  jeu de boules banen officieel geopend en is er op ons sportpark ’t Doesgoor een Schoolplein 14 gerealiseerd met de medewerking van de Cruyff foundation. In samenwerking met de Gemeente Hof van Twente en de Tourclub wordt er op dit moment in de zoom van ons sportpark een Mountain Bike Park aangelegd voor jeugdige mountainbikers. Voor 2018 hebben we nog enkele wensen in petto, maar zullen hiervoor eerst de nodige financiële reserves moeten aanwenden.

Buiten het voetbal, nog andere activiteiten die voor de club van belang zijn?
Sinds 2015 heeft de plaatselijke Korfbalvereniging Phenix ’72 haar intrek genomen op ons sportpark. Ook wordt er een ruimte van ons clubgebouw benut voor de Buiten Schoolse Opvang (BSO). Daarnaast zijn we als SV Hector in 2014 een uniek project aangegaan met de Gemeente Hof van Twente om op eigen initiatief een Wijkvoorziening op te starten. De Gemeente heeft ons initiatief omarmt en als pilotproject betiteld. Het animo voor deze wijkvoorziening is boven verwachting groot. De wijkvoorziening voorziet in activiteiten voor jong en oud in de uren dat er niet gevoetbald wordt. Hierbij moet je denken aan, wandelgroep, samen koken/eten, spelmiddagen, knutselen, film kijken, re-integratie trajecten, samenwerking met  basisscholen en voortgezet onderwijs, buurtactiviteiten, etc. Ook de plaatselijke Ouderenvereniging, Humanitas en de Zonnebloem organiseren in dit kader bij ons hun activiteiten. Ons sportpark is ook de standplaats voor één van de gemeentelijke sportcoaches die voor de jeugd uit de buurt spelactiviteiten organiseert.

Opleidingen voor trainers?
SV Hector stelt haar leden in de mogelijkheid om een Knvb trainerscursus te volgen, met een beding om dit de dan ook voor de club tot uitvoer te brengen na het behalen ervan. Daarnaast heeft SV Hector zelf het certificaat als erkend leerbedrijf, waarbij we leerlingen van het ROC begeleiden in hun praktijk onderdeel van hun studie.

Wat zijn de historische hoogte- en dieptepunten?
SV Hector kwam voor de jaren tachtig jarenlang uit in de 4e klasse KNVB, in de jaren tachtig in de Twentse Voetbal Bond (TVB), waar het in 1991 uit promoveerde naar de KNVB en in 3 opvolgende jaren doorstoomde naar de 2e klasse, onder leiding van trainer Ate Relker. Deze historische “eigen spelerslichting” heeft het 6 jaar lang in de 2e klasse volgehouden, met de absolute hoogtepunten  van 2 nacompetitie finales voor een plek in de 1e klasse, welke helaas allebei  verloren gingen. Daarna zijn we weer een stabiele 4e klasser geworden.

Ooit gedacht aan een fusie met GFC en/of Twenthe?
In het verre verleden zijn er hierover wel eens perikelen geweest, maar hebben nooit aangezet tot een realisatie van een fusie. Op dit moment hebben alle 3 verenigingen voldoende leden, zijn ze financieel gezond en spelen ze op goed onderhouden sportparken. Opgemerkt mag worden dat de onderlinge verstandhoudingen zeer respectvol en sportief verlopen. Naar de derby’s wordt altijd hals reikend uitgekeken en komen er vele bezoekers de wedstrijd bekijken.

Waarom hebben jullie gekozen voor een constructie met 3 voorzitters?
Het bestuur van SV Hector is tegenwoordig niet alleen meer betrokken bij de voetbal, maar we coördineren gelijktijdig op verschillende vlakken met onze medegebruikers van het sportpark en instanties daar buiten, waardoor het huidige voorzitterschap door één persoon  qua tijd niet meer is uit te voeren. Vandaar dat we in 2015 besloten hebben om de portefeuilles op te delen en het voortaan met 3 voorzitters te doen, hetgeen ons prima bevalt.

Van links naar rechts: Peter Velderman, René van Ommen en Jan Schut

Sinds dit seizoen hebben jullie kunstgras, bevalt dat?
SV Hector heeft in augustus 2016 haar nieuwe kunstgrasveld officieel  geopend. De kwaliteit van dit kunstgrasveld is er één van de laatste ontwikkelingen. De spriet is 2 cm langer dan de gebruikelijke en is opgevuld met rubberkorrels afgedekt met korrels van kurk. Dit zorgt ervoor dat de bal een natuurlijker rol- en stuiterprofiel kent, het speelveld significant koeler is onder zonnige omstandigheden en is de kans op schaafwonden aanzienlijk kleiner. Het kunstgrasveld wordt voor zowel trainingen als ook wedstrijden gebruikt, alhoewel ons 1e elftal voorlopig nog voorkeur blijft houden voor hun wedstrijd op het grasveld.

Leverde dit nog extra sponsoren op?
Omdat ons hoofdveld is verplaatst bij de komst van het nieuwe kunstgrasveld, zijn de reclameborden mee verhuisd en konden we de volle ruimte rond het kunstgrasveld gaan benutten voor nieuwe reclameborden. Nu na 1 jaar is reeds 80% bezettingsgraad gerealiseerd met nieuwe gesponsorde reclameborden.

Waarmee onderscheidt SV Hector zich van andere voetbalclubs in de regio?
Als je bovenstaande leest zal je gelijk opvallen dat SV Hector de laatste jaren een ommezwaai heeft gemaakt van niet meer alleen een voetbalvereniging te zijn, maar ook ruimte geven voor sociaal en maatschappelijk bewogen activiteiten, welke kunnen worden uitgevoerd op ons sportcomplex in de completerende uren. Op deze wijze maken we optimaal gebruik van ons complex zonder dat onze voetbal activiteit hier concessies hoeft te doen. Sterker nog, door al deze gecombineerde activiteiten voor jong en oud, sporters en wijkbewoners  is er veel meer roering en versterken we elkaar in ieders groei mogelijkheden.

Hoe belangrijk is de regionale sportberichtgeving voor SV Hector en kan www.sportintwente.nl daar een rol in spelen?
De plaatselijke- en regionale berichtgeving, waaronder het steeds vaker gelezen www.sportintwente.nl,  is voor een vereniging als SV Hector een zeer geschikt platform om onze sportieve prestaties en sociaal maatschappelijke doelstellingen uit te dragen.

Over