Headlines

Jubilarissen gehuldigd tijdens JAV NKC’51

Door op juni 26, 2017

Op de 66e Jaarlijkse Algemene Vergadering van Korfbalvereniging NKC’51 op 22 juni zijn zoals elk jaar de jubilarissen gehuldigd. Frits Hofstede werd gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap en Geke Bouwmeester voor haar 50-jarig lidmaatschap. Daarnaast kreeg Rita Calkhoven een speldje omdat ze 40 jaar lid is en Henk Jansen Klomp, Giny Smit, Martin Smit en Alice Imhof zijn 25 jaar lid. Daarnaast waren er nog een aantal jubilarissen die deze avond niet aanwezig konden zijn, zij krijgen hun speldje op een later moment uitgereikt.

Tijdens de vergadering werd er door voorzitter Aloys van Deenen teruggekeken op een mooi jubileumjaar, met een verschillende goed georganiseerde toernooien en evenementen, waaronder de This is Korfball Oranjetour van het Nederlands team. Daarnaast is de verenging na een paar jaar van lichte daling weer gegroeid. De ledengroei is te danken aan een aantal nieuwe jeugdleden, maar ook zeker een groep nieuwe jeu de boulers die lid is geworden nadat ze binnen waren gekomen door het ABC-project op de woensdagochtend. Hier wordt nog steeds wekelijks door een grote groep 55-plussers jeu de boules gespeeld en daarna gezellig bijgekletst.

Er komen nog steeds nieuwe mensen bij en er stromen ook steeds meer mensen door naar de wekelijkse competitieavonden. Jeroen Heuvelink coördineert dit project al vanaf het begin met veel enthousiasme. Hij ontving tijdens de vergadering voor zijn inzet de NKC’51 Steunpilaar, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een of meerdere personen die in dat jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd of zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Verder werden afscheidnemende commissieleden bedankt voor hun inzet en nieuwe benoemd.

Ondanks dat de vereniging terug kan kijken op een mooi jaar, waren er dit seizoen een of twee bestuursleden te weinig. Het bestuur gaat in zijn geheel door volgend seizoen, maar is nog hard op zoek naar een of twee bestuursleden om te zorgen voor meer bestuurlijke kracht om met visie te kunnen besturen met het oog op de toekomst.

Over