Fusie KVV Losser en AJC’96 voorlopig van de baan

Door op april 13, 2017

De besprekingen tussen KVV Loseer en AJC’96 over intensieve(re) of zelfs fusie zijn voorlopig van de baan. Dat is gebeurd op initiatief van KVV Losser. Volgens het bestuur wees een enquête uit dat meer dan de helft van het kader tegen een intensieve samenwerking was . Om die reden heeft het bestuur de besprekingen, die zouden duren tot deze zomer, afgebroken.

Volgens voorzitter Freddie Kuipers (foto) van KVV Losser betekent dit niet dat alle contacten verbroken worden. Volgens hem wordt er wel gesproken over vormen van samenwerking, maar wel vanuit de wetenschap dat beide verenigingen voorlopig zelfstandig blijven.

AJC’96 is teleurgesteld en wilde verder praten en was bereid tot een fusie bleek woensdagavond. Voorzitter Robert de Vries van AJC’96: “We hebben goed en prettig samen kunnen werken in de commissie. Het is erg jammer dat het proces nu al wordt onderbroken. Het proces was nog maar in een onderzoeksfase, ons hoofdbestuur stond unaniem achter het proces waarbij we binnenkort zouden kijken naar verschillende scenario’s. Echte beslissingen lagen nog lang niet in het verschiet. De teleurstelling bij AJC’96 is groot, dat moge duidelijk zijn. Ook omdat we uit de cijfers niet direct een hele sterke aanleiding kunnen destilleren”.

“Met het oog op de ontwikkeling van Losser, het gemeenschapsbelang van een sterke voetbalvereniging maar vooral ook met het oog op wat er bij clubs gebeurt waren wij ervan overtuigd dat we dialoog open moesten houden. Een toekomstbeeld met één grote vereniging, als een centraal punt in de Losserse gemeenschap, sprak ons aan omdat het veel voordelen kan bieden en onvermijdelijke uitdagingen het hoofd kan bieden. Helaas krijgen we die kans niet. We praten nog steeds met elkaar en zullen dat ook blijven doen. We willen de goede relatie met KVV Losser ook benadrukken. Schijnbaar is de druk die door bepaalde groepen binnen KVV Losser wordt uitgeoefend op het hoofdbestuur dusdanig groot dat men nu deze stap meende te moeten maken”.
“Synchroon aan dit proces hebben we ons steeds ook op de toekomst van onze eigen vereniging gericht. Daarin maken we langzaam maar zeker goede stappen. Nu een fusie, of verregaande samenwerking, voorlopig niet aan de orde is ontstaat er ook weer duidelijkheid. Veel mensen binnen de vereniging willen de schouders er weer onder zetten en deze club toekomstbestendig maken”.
“We blijven wel in gesprek en danken onze collega’s van KVV Losser voor hun inzet. Beide partijen sluiten op de lange termijn geen enkele optie uit”.
Foto’s: KVV Losser en AJC’96

Over