Headlines

Een brug naar het nieuwe schooljaar!

Door op juli 2, 2013

Eigenlijk is december de maand om terug te blikken op het afgelopen jaar maar in het schooljaar is dat in juni/juli. Veel hebben we met de scholen, verenigingen en gemeenten en onze partner Menzis afgelopen jaar bereikt. Zo zijn er een dikke 20 sportprojecten georganiseerd, hebben Almelo en Hengelo een combinatiefunctionaris voor het speciaal onderwijs aangesteld, zijn er 3 sportdagen gehouden, en zijn er 10 nieuwe verenigingen die graag een aanbod willen creëren voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

Mooie resultaten die alleen maar haalbaar zijn door het enthousiasme van mensen die hart hebben voor leerlingen die het soms best lastig kunnen hebben. Tijd om op de lauweren te rusten is er echter niet. Afgelopen weken stonden in het teken van verschillende mooie gesprekken. Zo gaan de Rotary Club Borne-Delden een Twickelloop organiseren waarvan de opbrengst ten goede komt aan de leerlingen in beide gemeenten waarvan de scholen deelnemen aan Special Heroes. Ook heb ik een boeiend gesprek gehad met Sander Nieland van het Roc Sport en Bewegen. Het plan is om in de Nationale Sportweek 2014 de studenten van het ROC een evenement op elke school te laten organiseren waarbij geld gegenereerd wordt die de school kan besteden aan sporten. En het laatste gesprek dit schooljaar was met Wouter Du Gardijn. Hij is de draaiende motor achter de Vitale Vereniging en we gaan in het nieuwe schooljaar kijken wat de rol van Special Heroes hierin kan zijn. Al deze activiteiten en gesprekken hebben even een brug nodig tot na de vakantie. Die brug kan echter ook gezien worden als een symboliek om alle partijen in Twente die het op sportgebied het beste voor hebben met elkaar te verbinden.

Bruggen bouwen,  verbindingen leggen, en nieuwe activiteiten ontplooien. Ik heb zin in de vakantie maar met dit uitgangspunt brand ik straks weer om in augustus te beginnen namens Special Heroes in het schooljaar 2013-2014.

Ik bedank iedereen die op welke manier dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan het succesvolle Special Heroes jaar en ik wens alle lezers een fantastische, zonnige vakantie!!

Over